Privacyverklaring

INTRODUCTIE

Roozen Interieur Visie gevestigd aan Krijtestraat 1 ,5066 BG te Moergestel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan helpen we u graag! U kunt ons bereiken via info@roozeninterieurvisie.com

AANVULLENDE INFORMATIE

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE roozen interieur visie VERWERKT

Roozen Interieur Visie verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van de diensten van Roozen Interieur Visie en/of omdat u deze gegevens zelf aan Roozen Interieur Visie verstrekt. Dit is het geval wanneer U gebruik maakt van de website en het contactformulier, een product/dienst bij ons afneemt of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt (in correspondentie of telefonisch). Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Roozen Interieur Visie, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

WEBSIte)

Als u gebruik maakt van de website) van Roozen Interieur Visie, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers zijn te identificeren:

 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over activiteiten (surfgedrag) op de website en
 • Internetbrowser en apparaat type.

NIEUWSBRIEF

Als u gebruik maakt van de nieuwsbrief van Roozen Interieur Visie website, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw e-mailadres;
 • In sommige gevallen uw voor- en achternaam en
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt.

DIENSTVERLENING

Als u als klant gebruik maakt van de dienstverlening van Roozen Interieur Visie, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw E-mailadres;
 • Uw fysieke adres;
 • In sommige gevallen uw telefoonnummer;
 • Uw internetbrowser en apparaat type en
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt.
 1. VERWERKT Roozen interieur visie BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Roozen Interieur Visie kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt Roozenn Interieur Vsie ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door Roozen Interieur Visie worden verwerkt.

CONTACT

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat Roozen Interieur Visie onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt Roozen Interieur Visie u contact op te nemen met info@roozeninterieurvisie.com of +31 (0)6 17793086. Roozen Interieur Visie zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

 1. WAAROM WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Roozen Interieur Visie verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

WEBSITE

Als u als bezoeker gebruik maakt van de website van Roozen Interieur Visie worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het analyseren van gedrag op de website van Roozen Interieur Visie teneinde daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de bezoekers voorkeuren;
 • Voor het analyseren van surfgedrag over de website(s) van Roozen Interieur Visie op basis waarvan Roozen Interieur Visie content, producten en diensten afstemt op bezoekers behoefte en
 • Roozen Interieur Visie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

NIEUWSBRIEF

Als u gebruik maakt van de nieuwsbrief van Roozen Interieur Visie website, worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Roozen Interieur Visie.. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

DIENSTVERLENING

Als u als klant gebruik maakt van de dienstverlening van Roozen Interieur Visie, worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Voor het verwerken van facturen;
 • Voor het toesturen van informatie over (wijzigingen van) uw product of dienst;
 • Voor het vastleggen van bewijs en
 • Teneinde vast te stellen dat Roozen Interieur Visie daadwerkelijk contact heeft met u als klant of een van uw (rechtsgeldig) vertegenwoordigers, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie.

Indien Roozen Interieur Visie uw persoonsgegevens voor andere, bijvoorbeeld commerciële, doeleinden wil verwerken dan hierboven omschreven, doet Roozen Interieur Visie dit alleen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

 1. HOE LANG BEWAART ROOzen interieur visie UW PERSOONSGEGEVENS?

Roozen Interieur Visie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Roozen Interieur Visie ontvangt in het kader het opstellen en uitvoeren van uw opdracht en het verwerken van facturen, betekent dit in ieder geval dat Roozen Interieur Visie uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na afwijzing van uw registratie of de beëindiging van de overeenkomst.

CONTACT

Roozen Interieur Visie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met info@roozeninterieurvisie.com

 1. DEELT ROOzen interieur visie PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Nee, Roozen Interieur Visie deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Roozen Interieur Visie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

LEVERANCIERS

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Roozen Interieur Visie, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn:

GOOGLE ANALYTICS

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

 1. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Roozen Interieur Visie maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Roozen Interieur Visie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

COOKIEVERKLARING

Lees onze uitgebreide cookieverklaring.

AANVULLENDE INFORMATIE

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 1. INZAGE EN CORRECTIE VAN UW GEGEVENS (UW RECHTEN)

U heeft het recht de persoonsgegevens die Roozen Interieur Visie van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Roozen Interieur Visie deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@roozeninterieurvisie.com. Wel stelt Roozen Interieur Visie vooraf graag vast dat dit verzoek van u afkomstig is. Roozen Interieur Visie vraagt u dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u wel dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. Roozen Interieur Visie zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

KLACHTEN

Indien u van mening bent dat Roozen Interieur Visie uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van Roozen Interieur Visie op uw verzoek, dan hebt u het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 1. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Roozen Interieur Visie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@roozeninterieurvisie.com

VRAGEN

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of anderszins wilt reageren op het door ons gehanteerde privacybeleid dan kunt u contact opnemen:

 • Per e-mail : info@roozeninterieurvisie.com
 • Per telefoon: +31 (0)6 17793086
 • Per brief: Privacybeleid, Krijtestraat 1 5066 BG MOERGESTEL

Versie: Moergestel, 22 Mei 2018

ANNEMIEK

Leven, wonen en werken in een omgeving waar je je goed voelt, dus een interieur dat bij je past, dat je eigen stijl en persoonlijkheid ademt, maakt dat je meer uit je leefomgeving haalt. Als interieurontwerper, interieuradviseur en interieurstylist sta ik graag voor je klaar.

Lees verder

Contact

Heuvelstraat 11
5066 PB  Moergestel
  06-17793086
 info@roozeninterieurvisie.com

Wij verzorgen je interieuradvies in o.a. Moergestel, Berkel-Enschot, Tilburg, Hilvarenbeek en Oisterwijk.